Fotografies dels quadres del pintor Doro Balaguer 
per al catàleg d'art 'Fet a Rocafort' (edit. Afers, 2018).

A la venda en https://bit.ly/2BXAvsf
Back to Top